Test en introductie

Door gebruik te maken van het Infrafitters voorschakeltraject kunt u uw wervingsdoelgroep significant uitbreiden en op een lager niveau werven voor doorstroom in uw organisatie. Maar niet iedereen is geschikt, daar moeten we realistisch in zijn.

Om te bepalen of iemand past in onze methode, wat de voorkennis is en of men voldoende leervermogen heeft om succesvol deel te nemen zijn er diagnostische instroomtesten. Op basis van het testresultaat kunnen deelnemers worden toegelaten. Wilt u ook iemand aanmelden? Bel of mail.

Locaties en doorlooptijd

Het traject wordt georganiseerd op centrale plaatsen in Nederland. De doorloop bedraagt 3 fases, (zie de brochure) waarbij er wekelijks een klassikale lesdag is.

Aanmelden of overleggen?

Neem contact op met Connex Bedrijfsopleidingen of  GOA Leidingtechniek.

Wie is werkgever?
We zouden bijna zeggen alles is mogelijk. Een infrafitter kan in dienst zijn bij u, ons of de GOA. Net wat wenselijk is.


Vorm

Deelnemers ontvangen klassikaal (frontaal) onderwijs op individueel niveau. Gedurende de gehele doorlooptijd is er wekelijks een klassikale theorie en of praktijkbijeenkomst.  Stapsgewijs wordt er gewerkt aan een steeds zelfstandiger en individueler leertraject.

Studieopdrachten
Daarnaast is er zelfwerkzaamheid door gerichte studieopdrachten. Het betreft ongeveer een (extra) studiebelasting van 1 uur per dag.

Inhoudelijk
De persoonlijke behoefte van de  deelnemer staat voorop.
Het uitgangspunt is steeds dat
iemand met voldoende vermogen maar omissies in de basisvaardigheden gericht ondersteund wordt in de verwerving hiervan. Hierbij is het richtpunt steeds om -in de benodigde breedte- voldoende vaardigheden te verkrijgen om succesvol een niveau 2 opleiding te behalen.