Infrafitters Voorschakeltraject voor de Monteur GWW (of Ls) en Kabellegger.

Connex Bedrijfsopleidingen heeft vanuit haar specifieke kennis en ervaring met ontwikkelen, leren en leerproblematiek in combinatie met de enorme marktvraag naar gekwalificeerd personeel het initiatief genomen tot de Infrafitters leerlingenploeg.

Het Infrafitters voorschakelprogramma sluit naadloos aan op de vakopleidingen zoals georganiseerd door GOA Leidingtechniek en beide partijen werken hier in samen.
De enige doelstellingen zijn zorgdragen voor een grotere gekwalificeerde instroom en het zorgen dat, als social return, we zo veel mogelijk mensen helpen aan een volwaardige plaats in onze samenleving en een mooie carrière in een topsector..

Wie aanmelden?
Bedrijven kunnen (eigen) medewerkers aanmelden voor het Infrafittersprogramma. U heeft ze vast: prima handen en gemotiveerd maar leren is een dingetje. Uw medewerker blijft bij u in dienst en loopt mee met het programma.

U heeft een sollicitant waar u over twijfelt of zonder voldoende vooropleiding? Deze kunt u ook bij ons aanmelden. Bij gebleken geschiktheid voor het voorschakelprogramma komt deze voor maximaal 2 jaren bij ons of bij u in dienst. In elke variant word de medewerker bij u in het werkproces geplaatst en door ons begeleid.
Na afloop van het voorschakeltraject kan de Infrafitter doorstromen naar GOA voor de gewenste vakopleiding.

Kan ons bedrijf deelnemen?
In principe kan elk bedrijf in de ondergrondse infra deelnemen.
 Het Infrafitters voorschakeltraject is op details uniek. Het zorgt voor een grotere doelgroep waardoor instroom kan toenemen en voor een betere voorbereiding en ondersteuning waardoor er dus veel minder uitval is.
Individuele trajecten betekend natuurlijk dat elk traject net zo divers is als de doelgroep. Daarom komen we graag in gesprek om de voordelen voor uw organisatie te bespreken.
Bel 0181 849446 voor een afspraak of meer informatie.

Wanneer starten?
Er is geen wachttijd, instromen kan direct. (meer info.... scrol door)

Een goede medewerker opwaarderen

Goede medewerkers zijn moeilijk te vinden. Hoe komen we aan voldoende gediplomeerde Kabelleggers, Monteurs GWW en laagspanning?
In uw organisatie zijn er vast goede grondwerkers die maar al te vaak als hulpfitter fungeren. Niet voldoende geschoold, maar absoluut vaardig, gemotiveerd en loyaal. Het Infrafitters-voorschakeltraject is speciaal ontworpen om ook deze mensen voor te bereiden om (alsnog) succesvol in een niveau 2 opleiding Monteur GWW (of Ls) in te stromen.
Soms meld zich iemand waarvan u denkt dat voornamelijk het ontbreken van enige (technische) ervaring en gerichte kwalificaties aanname verhinderen. Infrafitters kan dan de oplossing zijn.

Ook een prima manier om de juiste mensen een carrière te bieden en ze te behouden voor uw onderneming.

Voorschakelen word zo doorschakelen.


Brochure? Scroll naar onderen.

Soms is leren gewoon  moeilijk

Een leerling opleiden is een proces dat veel inzet vergt van uw leermeester(s) en de collega's in de ploeg. Uitval uit de opleiding heeft impact op meer dan de leerling alleen. Ook financieel en om (straks) voldoende bezetting te houden.

Sommige leerlingen hebben een leerproblematiek die bijzondere aandacht vereist. Zonder die speciale voorbereiding is een bbl niveau 2 opleiding succesvol afronden meestal niet haalbaar.

Niveau 2 leerlingen die ernstige moeite ondervinden bij het verwerven van de juiste kennis en vaardigheden kunnen geholpen worden door hen te laten herstarten via het GOA-voorschakeltraject.

Lang niet geleerd?
Vaak hebben medewerkers die lang niet geleerd hebben moeite om aan te haken of die stap te zetten. Voorschakelen voorkomt een valse start.

Starten kan snel.  Reageer dus direct.

Inschrijven voorbehouden. Plaatsing o.b.v. advies c.q. volgorde van aanmelding.

Voorschakelen?  

Voor wie en door wie?

Het Infrafitters voorschakeltraject maakt de potentiële doelgroep voor het vervullen van uw vacatures zo veel groter!


Om te bepalen of uw beoogde leerling of medewerker opgenomen kan worden in het traject zijn er Intro testen.

Connex Bedrijfsopleidingen en GOA
Het Infrafitters Voorschakeltraject is een landelijk initiatief van Connex Bedrijfsopleidingen i.s.m. GOA.

Het traject wordt geleid door de ervaren didactisch specialisten van Connex Bedrijfsopleidingen.
Het Infrafitters Voorschakeltraject staat bol van didactische innovaties die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn.

Wilt u overleggen of aanmelden?
Mail of bel.

Direct iemand aanmelden voor een intro-test? Mail ons.

Wilt u meer weten?

Bel of mail ons. We komen graag in gesprek. Liever eerst een brochure ?