GOA Voorschakeltraject voor de Monteur GWW (Ls)

GOA Leidingtechniek wil als de vakopleider van en in de ondergrondse infra haar leidende rol benadrukken door actief, leidend en innovatief te reageren op scholingsvragen, marktbehoeften en uitdagingen vanuit de branche.

Voldoende  gediplomeerde medewerkers duurzaam verbinden aan onze branche om zo de landelijke renovatie en energietransitie te bemannen is onze huidige uitdaging.

Het GOA voorschakeltraject is uniek en zorgt voor een grotere doelgroep waardoor instroom kan toenemen, en voor een betere voorbereiding waardoor minder uitval.

 (meer info.... scrol door)

Een goede medewerker opwaarderen

Goede medewerkers zijn moeilijk te vinden. Hoe komen we aan voldoende gediplomeerde Monteurs GWW en laagspanning?
In uw organisatie zijn er vast goede grondwerkers die maar al te vaak als hulpfitter fungeren. Niet voldoende geschoold, maar absoluut vaardig, gemotiveerd en loyaal. Het GOA -voorschakeltraject is speciaal ontworpen om ook deze mensen voor te bereiden om (alsnog) succesvol in een niveau 2 opleiding Monteur GWW (Ls) in te stromen.

Ook een prima manier om de juiste mensen een carrière te bieden en ze te behouden voor uw onderneming.

Voorschakelen word zo doorschakelen.


Brochure? Scroll naar onderen.

Soms is leren gewoon  moeilijk

Een leerling opleiden is een proces dat veel inzet vergt van uw leermeester(s) en de collega's in de ploeg. Uitval uit de opleiding heeft impact op meer dan de leerling alleen. Ook financieel en om (straks) voldoende bezetting te houden.

Sommige leerlingen hebben een leerproblematiek die bijzondere aandacht vereist. Zonder die speciale voorbereiding is een bbl niveau 2 opleiding succesvol afronden meestal niet haalbaar.

Niveau 2 leerlingen die ernstige moeite ondervinden bij het verwerven van de juiste kennis en vaardigheden kunnen geholpen worden door hen te laten herstarten via het GOA-voorschakeltraject.

Lang niet geleerd?
Vaak hebben medewerkers die lang niet geleerd hebben moeite om aan te haken of die stap te zetten. Voorschakelen voorkomt een valse start.

Let op!
Het eerste voorschakeltraject start al snel. Reageer dus direct.

Inschrijven voorbehouden. Plaatsing o.b.v. advies c.q. volgorde van aanmelding.

GOA-Voorschakelen   Voor wie en door wie?

Het GOA voorschakeltraject maakt de potentiële doelgroep voor het vervullen van uw vacatures zo veel groter!


Om te bepalen of uw beoogde leerling of medewerker opgenomen kan worden in het traject zijn er zogenaamde Intro en testdagen in elke regio.

GOA Leidingtechniek
Het GOA Voorschakeltraject is een vooruitstrevend landelijk initiatief van GOA Leidingtechniek; de opleider van de ondergrondse infrabranche.

Het traject wordt geleid door de zeer ervaren didactisch specialisten van Connex Bedrijfsopleidingen.
Het GOA Voorschakeltraject staat bol van didactische innovaties die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn.

Wilt u overleggen of aanmelden?
Mail of bel. Eén van de regionale GOA scholingscoördinatoren komt graag bij u langs (zie tabblad Opleidingsgegevens).

Direct aanmelden voor een intro-testdag? Mail ons

Wilt u meer weten?

Bel of mail ons. Eén van de regionale GOA Opleidingscoördinatoren komt graag bij u langs. Of liever eerst een brochure om e.e.a. intern te bespreken?