Test en introductie

Door gebruik te maken van het GOA voorschakeltraject kunt u uw wervingsdoelgroep significant uitbreiden en op een lager niveau werven voor doorstroom in uw organisatie. Maar niet iedereen is geschikt, daar moeten we realistisch in zijn.

Om te bepalen of iemand past in onze methode, wat zijn voorkennis is en voldoende leervermogen heeft om succesvol deel te nemen zijn er diagnostische instroomtesten. Op basis van het testresultaat kunnen deelnemers worden toegelaten. Wilt u ook iemand aanmelden? Klik hier!

Locaties en doorlooptijd

Het traject wordt georganiseerd op regionale plaatsen in geheel Nederland. De doorlooptijd bedraagt 20 weken, waarbij er wekelijks een klassikale lesdag is.

Aanmelden of overleggen?

Neem contact op met een van de regionale GOA Opleidingscoördinatoren:

S. Leppers  (Noord-Oost)

tel: 06-81620027

H. Cremer (West)

Maurice Arets (Zuid)

tel: 06-58935052
H. Bakhuizen (Midd + Ls opl.)
tel.: 06-82974655

Vorm

Deelnemers ontvangen klassikaal (frontaal) onderwijs op individueel niveau. Gedurende de gehele doorlooptijd is er wekelijks een klassikale bijeenkomst. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan een steeds zelfstandiger en individueler leertraject.

Studieopdrachten
Daarnaast is er zelfwerkzaamheid door gerichte studieopdrachten. Het betreft ongeveer een (extra) studiebelasting van 1 uur per dag.

Inhoudelijk
De persoonlijke behoefte van de  deelnemer staat voorop.
Het uitgangspunt is steeds dat
iemand met voldoende vermogen maar omissies in de basisvaardigheden gericht ondersteund wordt in de verwerving hiervan. Hierbij is het richtpunt steeds om -in de benodigde breedte- voldoende vaardigheden te verkrijgen om succesvol een niveau 2 opleiding te behalen.